Jag är utbildad socionom, psykoterapeut, psykoanalytiker och handledare. Min huvudsakliga arbetsplats har varit vid dåvarande Psykoterapiinstitutet i Stockholm där jag arbetade dels med psykodynamisk psykoterapi dels var lärare och handledare på Psykoterapeutprogrammet, Karolinska Institutet (KI).

Jag arbetar med unga vuxna, vuxna och äldre. Innan man bestämmer sig för att påbörja en psykoterapeutisk kontakt brukar man träffas några gånger för att jag ska kunna skapa mig en bild av dig och de svårigheter du har, och att du skall kunna bilda dig en uppfattning om mig som psykoterapeut.

Du når mig enklast per telefon 070–798 40 03, där det går att lämna meddelande på min telefonsvarare, så ringer jag upp så fort möjlighet ges.

Besöksadress Uppsala:
Kungsgatan 43, Läkarhuset, 753 21 Uppsala

Besöksadress Stockholm:
Engelbrektsgatan 35 B, 114 32 Stockholm

bild2